top of page

SERVIS

Nepretržitá starostlivosť o zariadenia

Service Name

Naše skúsenosti a odbornosť nám umožňujú poskytovať kvalitné a profesionálne služby. Máme platné všetky osvedčenia a oprávnenia, ktoré nám umožňujú vykonávať servisné opravy, montáže a rekonštrukcie chladiarenských zariadení s dodržiavaním najvyšších štandardov bezpečnosti a technických požiadaviek.

Pri realizácii rekonštrukčných prác sa zameriavame nielen na obnovenie správnej funkčnosti zariadenia, ale aj na implementáciu najnovších trendov v oblasti chladenia a vykurovania. Snažíme sa zlepšiť výkon a efektivitu chladiacich systémov, čím dosahujeme úspory energie a optimalizáciu prevádzky.

 

Pri použití našej technológie je možné vykonávať servisné práce bez nutnosti odstávky výroby, čo minimalizuje negatívne vplyvy na prevádzku. V prípade poruchy jedného kompresora nie je ohrozená funkčnosť celého systému a nevyžaduje sa 100 % záloha výkonu.

ABC Servis 1
ABC Servis 2

Pre našich zákazníkov poskytujeme nasledujúce služby:

Pravidelný celoročný servis a havarijný servis 24/7:   Zabezpečujeme pravidelnú údržbu a kontrolu chladiacich, mraziacich a vykurovacích okruhov. V prípade núdze sme k dispozícii 24 hodín denne, 7 dní v týždni pre rýchle riešenie havarijných situácií.

Kontrola úniku chladív:   Vykonávame pravidelné kontroly úniku chladív podľa platných noriem a smerníc, vrátane Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 517/2014 o fluórovaných skleníkových plynoch. Tým zabezpečujeme bezpečnosť, ochranu životného prostredia a správne fungovanie chladiarenských systémov.

Diaľková 24-hodinová správa strojovní:   Poskytujeme diaľkový monitoring a správu chladiacich zariadení prostredníctvom špecializovaných softvérových nástrojov. Týmto spôsobom dokážeme rýchlo zareagovať na prípadné problémy a optimalizovať výkon systému.

Odsávanie NH3  systémov:   Sme odborníkmi v oblasti vysoko výkonného a efektívneho odsávania NH3  systémov. Poskytujeme spoľahlivé riešenia na odstránenie chladiva NH3 a zabezpečenie bezpečnej prevádzky.

bottom of page