top of page

PROJEKCIA

Od nápadu až po projekt

ABC Projekcia 1

Service Name

Sme schopní navrhnúť a realizovať priestory s kontrolovanou teplotou, ktoré sú ideálne pre skladovanie citlivých materiálov, vrátane potravín. 

 

ABC Food Machinery spol. s r.o. sa špecializuje v oblasti projektovania a poskytuje širokú škálu zariadení zameraných na chladenie a vykurovanie. Sme odborníkmi v oblasti navrhovania a implementácie chladiacich a vykurovacích systémov pre rôzne priemyselné odvetvia a sektory.

Jednou z našich hlavných oblastí je projektovanie chladenia a vykurovania výrobných procesov. Využívame moderné technológie a riešenia, ktoré zabezpečujú optimálne podmienky pre rôzne výrobné prevádzky, ako sú mäsokombináty, bitúnky, mliekarne, výroba piva a nápojov. Sme si vedomí dôležitosti udržiavania správnej teploty počas výrobných procesov a našimi riešeniami prispievame k dosahovaniu vysokých štandardov a kvality výrobkov.

Ponúkame aj projekčné služby v oblasti chladiarenských a mraziarenských skladov a výrobných hál. Našim cieľom je zabezpečiť optimálne podmienky, ktoré pomáhajú predĺžiť trvanlivosť produktov a udržať ich kvalitu.

Naša spoločnosť sa tiež zaoberá chladením a vykurovaním zimných štadiónov a športovísk. Navrhujeme a implementujeme systémy, ktoré zabezpečujú komfortné podmienky pre športové zariadenia, ako sú ľadové plochy. Naše riešenia zahŕňajú technológie, ktoré udržujú konštantnú teplotu a zabezpečujú ideálne prostredie pre športové aktivity a podujatia.

 

Pôsobíme aj v oblasti chladenia a vykurovania logistických centier. Naše systémy zohľadňujú špecifiká každej spoločnosti a zabezpečujú, aby bol tovar v optimálnej kondícii počas celého dodávateľského reťazca.

Okrem toho ponúkame poradenstvo a konzultácie pre výber najvhodnejších riešení pre našich zákazníkov. Sme tu, aby sme Vám poskytli odbornú pomoc a pomohli Vám nájsť optimálne riešenie od štúdie až po realizačný projekt.

 

Venujeme sa aj modernizácii a zefektívňovaniu existujúcich zariadení. Naše skúsenosti nám umožňujú identifikovať oblasti, v ktorých je možné zlepšiť Vašu prevádzku a znížiť náklady. Sme schopní navrhnúť a implementovať návrhy na optimalizácie, ktoré zohľadňujú nielen primárne náklady, ale aj ekonomické a environmentálne aspekty.

Naša spoločnosť sa zaoberá aj spracovaním kompletných projekčných a konštrukčných dokumentácií pre nové riešenia, rekonštrukcie a generálne opravy existujúcich zariadení. Sme tu, aby sme Vám poskytli komplexné riešenia od návrhu až po realizáciu.

ABC Projekcia 2
bottom of page